Naboer hørte musikk og snakking: – Søndag morgen bruker det å være veldig stille