Bokproduksjonen i Skatval Historielag har vært betydelig. Boka om Skatval kommune tilbys nå under Bygdedagen,  idag den 18 juni.  Boka tilbys for kun kr 100,-