Fornuftig nok hadde han fått med seg flere damer til hjelp. De reknet med at mange flere sambygdninger  ville komme til ut over kvelden.