Men de driftige damene i Mostadmarka så regndråpene falle og flyttet messa inn til deres stolthet: Mostadmark kapell som fylte 50 år 15. juni.

Sogneprest Hesselberg tok utgangspunkt i Salme 121: ”Pilegrimsferd på veg mot helligdommen” og dvelte ved festreiser i det gamle Israel. Med utgangspunkt i fjellbyen Jerusalem minnet han om den gamle tradisjonen som sier at ”Herren har skjult seg i fjellet. – Moses fikk sine ti bud på fjellet. Vi går til fjells og føler Guds nærhet, sier han og berømmer dagens festreise som kollega Per Kvalvåg i Tydal har gjennomført i en gruppa på åtte personer som har gått fra Peder Morseths Folkehøgskole på Selbustrand og ned til Mostadmark. Den samme Kvalvåg bistår for øvrig både med piano- og orgelspill under pilegrimsmessen.

Hesselberg fortsetter: - Det er godt å bruke en dag slik – gå og meditere. Vi har pilegrimmer som går fra Oslo til Nidarosdomen. Det er fint å få og ha et mål med en god og positiv tanke i hodet. En pilegrimsreise er en festreise. Men i år blir festen litt i moll. Det er lov å skrike ut sin fortvilelse over den ufatttelige handlingen. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren som skaper fred og jord. Men hvor var Gud på fredag? Salmisten vet at hjelpen skal hentes hos Gud som er her i fortvilelsen. Vi kan også stille opp og hjelpe hverandre. Jeg blir imponert over hvordan ungdom i denne situasjonen søker sammen og viser sin kjærlighet. Gud har gitt oss en fri vilje til også å velge det gale. Vi trenger alltid å stå sammen. Som prest så vet vi det; det er alltid noen som trenger vår omtanke. Vi er så få her i landet at vi må stå sammen. Hvor mye kjærlighet klarer vi ikke å hente fram når vi står sammen. Hvor mye større er ikke vår samlede kjærlighet enn hatet til en person? Vi ber en bønn om kjærlighet: - Gud, gi oss kjærlighet i vår tanke. I det nye årtusen tar vi opp tradisjonen der mennesker går i seg selv igjen.

Så orienterte Ellen Zirr Buaas kort om Mostadmark sin sentrale plass i pilegrimshistorien før gudstjenesten ble avsluttet med dans fra Mostadmark Seniordans før Kirkeringen i Mostadmark inviterte til kirkekaffe med velfylte fat.

Det var først og fremst kvinnene i Mostadmark som allerede på 1930-tallet tok opp tanken om et eget kapell. Det ble en lang kamp. Men etter ikke mindre enn 50 års kamp ble kapellet innviet 15. juni 1986 – en stolthet i Mostadmarka. I kjelleren på kapellet er det for øvrig barnehage. Og nå har med god hjelp fra folk som er vant til å jobbe i høyden også hanen utformet av Arnfinn Vikhammermo kommet på plass.

- Vi pleier å ha gudstjeneste i Mostadmarka om lag en gang hver måned. Hit er det meget hyggelig å komme, sier sogneprest Bjørn Hesselberg.