Han har ca 40 stykker i dueslaget heime. Sist lørdag hadde han med seg fire duer til  Beitlandet. Ca en time etter slippet, ville de være tilbake på plass i dueslaget i Hegra mente Johan.