Tommelen ned til restaurering av kommunehuset

foto