Står i fare for å måtte stenge dørene: – Vi har ingen faste rammer som gir oss trygghet

foto