Etter åtte år og 5300 arbeidstimer kunne Steinar juble 

foto