– Vi er svært fornøyd med rekruttering av ny virksomhetsleder helse og familie, skriver Frosta kommune i en pressemelding fredag.

Rossbach Larsen bor på Frosta, og kommer fra beredskapsrådgiverstilling i Stjørdal kommune, som hun har stått i siden august i år. Før dette arbeidet hun som rådgiver innen feltene hun nå skal lede og har bred erfaring fra arbeid med personalarbeid, ledelse, beredskap, rådgiving helse og integrering.

Med Rossbach Larsen på laget, vil kommunen få en arbeidstaker som har bred kompetanse og høy grad av gjennomføringskraft.

En tillitserklæring

– Jeg synes det er veldig gøy, og er glad for tilliten. Det skjer mye på Frosta og det er klart at det er artig og skulle fortsette arbeidet der, sier Rossbach Larsen til Stjørdals-Nytt fredag ettermiddag.

Det blir imidlertid en helt annen stilling enn hva hun har hatt til nå. Heldigvis har hun mye erfaring innen området hun nå skal lede.

– Det blir mye nytt, men jeg har også vært leder innenfor lignende segment. Jeg kjenner litt til de ansatte og vet det er en motivert og flink gjeng, slik at dette blir gøy, forklarer hun videre.

Etter flere år med pendling, innrømmer Rossbach at det også kan bli godt med en kortere vei til arbeid.

– Jeg har aldri sett på pendling som noe problem. Jeg har hatt litt telefonmøter og brukt tiden fornuftig, men det skal bli godt med to minutter til jobb, sier hun videre.

Rossbach trer inn i stillingen 1. mars 2022.

Forsket på covid-19

Den nye lederen har mastergrad i økonomi og strategisk ledelse, og mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn med pedagogikk.

– Kristine har gjennom sin siste mastergrad, forsket på Frosta kommunes arbeid i utbruddet av covid-19 2020, forklarer kommunalsjef for oppvekst og velfredsetaten på Frosta, Elisabeth Erle.

Oppvekstreformen vil være et område Rossback Larsen vil få ansvar for, og hun skal lede arbeidet med forebygging og samhandling mellom de kommunale tjenestene.

– Vil løfte arbeidet

Kommunestyret har i budsjettprosessen høsten 2021 løftet sitt viktige arbeid med forebygging, og både design av arbeidet, planverk og gjennomføring vil prioriteres i 2022.

– Hennes kompetanse, både gjennom formell utdanning og erfaringer fra tidligere arbeidsforhold i Frosta kommune, vil løfte arbeidet vårt ytterligere, mener Erle.

Videre vil hun få bidra inn i kommunens utvidede ledergruppe med høy faglighet og relasjonelle ferdigheter. Her skal hun bidra til å utvikle deres kommunale tjenester videre, og bidra med initiativ og nyskaping.

– Vi ønsker Kristine velkommen på laget, og ønsker henne lykke til, avslutter kommunalsjefen.

Bidratt svært mye

Kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan, takker Rossbach Larsen for tiden hun har vært ansatt i kommunen.

– Vi mister en dyktig medarbeider som har bidratt svært mye til vår omfattende omorganisering Vi2030. Vi kommer til å savne hennes analytiske evner og gode gjennomføringsevne, sier Reitan som videre ønsker henne lykke til videre på Frosta.