Aron (14) og Hanna (15) heiste flagget. Nå er nasjonaldagsfeiringen i gang

foto