Tidligere huset dette stedet russiske krigsfanger. Nå er det et folkekjært friluftssted.

foto