Selskapet vil etablere nytt anlegg for torskeoppdrett. Direktoratet frarår planene

foto