Kontrollerte tunge kjøretøy: Bruksforbud, gebyrer og advarsler

foto