Her legger Svein ut på den 400 mils lange eventyret med selvrestaurert traktor