I et møte i Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune ble det mandag klart at fylkesdirektøren mener landslinjen for flyfag bør ligge på Værnes.

«Landslinjetilbudet i flyfag i Trøndelag legges til Ole Vig videregående skole og samlokaliseres med Luftforsvarets skolesenter på Værnes», står det i innstillingen.

2023

Fra før har Stortinget bevilget 60 landslinjeplasser til Trøndelag, for å dekke nasjonale behov for flyteknikere i militær og sivil luftfart. Målet er at flyfaglinja skal opp og stå fra skoleåret 2023/24.

Kampen om å få landslinja står mellom Fosen videregående skole i Bjugn i Ørland kommune, som ligger like ved Luftforsvarets flybase på Brekstad, og Ole Vig videregående skole i Stjørdal, som ligger tett på Luftforsvarets skolesenter på Værnes.

I januar var hovedutvalget for utdanning på turné på de to aktuelle skolene.

«Fylkesdirektøren vurderer begge stedsalternativene som gode, men mener likevel at det er flest argumenter som peker i retning av at flyfagtilbudet bør samlokaliseres sammen med Luftforsvarets skolesenter på Værnes» står det i innstillingen.

1,8 millioner

Fylkestinget vedtok i budsjettet for 2022 å sette av 1,8 millioner kroner til satsningen på å etablere flyfag.

Permanente løsninger på Ørland varierer mellom 4,98 til 5,35 millioner per år, mens permanente løsninger på Stjørdal varierer mellom 4,33 til 5,34 millioner per år, står det i en sluttrapport fra fylkeskommunen. Kostnader for midlertidige løsninger ligger på litt lavere summer.

Det er fylkespolitikerne som bestemmer den endelige plasseringen av linja.

«Det vil fremmes en egen sak til fylkestinget i juni 2022 om de samlede økonomiske konsekvenser av vedtak om etablering av landslinjetilbudet for Flyfag», står det i fylkesdirektørens innstilling.