Skal inspisere denne brua: - Det har nok blitt kjørt for tunge biler på brua

foto