Det var for å få bygge ut kraftverkene i Meråker at Nord-Trøndelag E-verk (NTE) ble pålagt å betale for klekking og utsetting av lakseyngel.

Avtaleperioden gikk ut, og NTE vil avslutte å betale til Stjørdalsvassdragets klekkeri.

Det er elveeierne helt uenige i.

Mens klagen skal behandles har Statsforvalteren gitt klarsignal til å fiske stamlaks, klekke, og sette ut 100.000 lakseyngel i år og like mange i 2023.

Klagebehandlingen vil gi svar på om NTE må fortsette å betale for klekkeridrift og utsetting av lakseyngel.

Skal forvalte

Statsforvalteren sin vurdering er ut fra Formålsparagrafen i lakse- og innlandsfiskeloven. Bestandene skal forvaltes ut fra naturlig produktivitet.

Nåværende pålegg er fastsatt ut fra den kunnskapen som har vært tilgjengelig de senere år.

Under klagebehandlingen vil det bli vurdering av laksebestanden i Stjørdalselva ut fra nyere forskning.

Hva som må til for å opprettholde og fornye laksestammen i elva vil bli bakgrunn for tiltak fremover, og hvem som må dekke kostnadene.

To vedtak

Statsforvalteren har gjort to vedtak.

Det første at Stjørdalsvassdragets klekkeri ved Rune Lilleløkken gis tillatelse å fange 40 stamfisk av laks i Stjørdalsvassdraget. Det kan fiskes med stang fra 20 juli til 10 oktober i år.

Vedtak nummer to er tillatelse til å sette ut tilsammen 200.000 lakseyngel i år, og i 2023.

Veterinærinstituttet skal foreta opphavskontroll av stamlaksen. Fisket skal varsles, og detaljerte regler skal følges. Det er mulig å klage på de to vedtakene om ja til å klekke ny lakseyngel til utsetting i Stjørdalselva.

Her i klekkeriet i Meråker kan 200000 lakseyngel klekkes ut og vokse seg store nok til å bli satt ut i Stjørdalselva. Foto: (Skjermdump Stjørdalsvassdragets klekkeri).