Fra 1. juli blir funksjonen om overformyndere over hele landet overtatt at staten ved Fylkesmannen. Dette innebærer at Fylkesmannen vil dermed være hjelpevergenes kontaktperson.

Kursledere fra fylkesmannen var Sissel E. Slapgård og juridisk rådgiver Lise Lyngsaunet Skrove, og det ble gitt en enkel og grei orientering om oppgaver en verge skal utføre.

Fra Fylkesmannens side er det er sterkt ønske om at de som nå fungerer som verger fortsetter.