Gjennom sin ordførertur tar ordførerne et tak for å fremme friluftsliv som en helsefremmende og trivselskapende aktivitet.

I Malvik skjer det 17. juni kl.18.00 med tur til Leistadåsen fra Fjøldstadtrøa. I Selbu finner turen sted 20. juni kl. 18.00 med tur i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark Kvernsteinshistorie.

Mer informasjon om turene vil bli å finne på hjemmesida og annonsert i media når turstart nærmer seg; www.friluftsrad.no/trondheimsregionen