Målet med Ganefart er å presentere spisesteder som er bevisste på lokal matkultur og historieformidling knyttet til mat. Norges Bygdekvinnelag, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge samarbeider om Ganefart. Konkurransen arrangeres for fjerde gang.

Spisestedene får profilering på Ganefart-nettsiden og i sosiale medier; medieoppmerksomhet og konstruktiv tilbakemelding fra Bygdekvinnelagets testere. Ganefart 2012 vil legge spesielt vekt på at spisestedene er gode på formidling om hva gjestene spiser. Både muntlig fortelling og spisekartet/annonser m.m. vil telle.

Landet deles inn i åtte regioner. Nord-Trøndelag er i samme region som Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kåres en vinner i hver region og en landsvinner. Mer info finnes på nettstedet ganefart.no

Påmeldingsfristen er 1.juni.

Kriterier for deltakelse er:

Spisested som ligger langs veien, til land og vanns. Spisestedet trenger ikke nødvendigvis å ligge ved en utfartsåre eller stamveg, spisestedet kan like gjerne være en destinasjon i seg selv, men det er et kriterium at stedet er tilgjengelig for allmennheten

Spisestedet skal ha faste åpningstider i perioden mai til september

Antall sitteplasser er ikke av betydning, og spisesteder som ikke tilbyr sine kunder sitteplasser har anledning til å delta i konkurransen

Alle gjester som besøker et spisested som er med i Ganefart 2012 inviteres til å stemme på spisesteder de er fornøyde med. Avstemningen skal gjøres ved å sende en SMS eller på nett innen 15. august.  En person kan bare stemme på et spisested én gang.

Vurderingskriteriene;

Bevisst bruk av lokale råvarer

At det serveres tradisjonsmat eller retter som er typiske for regionen

Formidling av stedets og rettens historie vektlegges

At gjestene føler seg velkomne og hygger seg under måltidet