Sommeren er en mye vanskeligere og mer krevende tid for eldre mennesker enn hva folk flest er klar over. Ferietiden blir ofte utrygg når familie og andre pårørende drar på ferie, på hytta eller til utlandet. Det er i slike situasjoner at ensomheten ofte melder seg

Omsorgsfirmaet Villa Livsglede og Thorbjørnrud Hotel på Jevnaker tilbyr nå, for første gang, et ganske så unikt alternativ til eldre mennesker som ønsker en bedre, tryggere og mer opplevelsesrik sommer. Eldre fra hele landet inviteres til å komme på besøk til dette vakre og tradisjonsrike hotellet for kortere eller lengre perioder, slik man selv måtte ønske, i løpet av perioden juni-august i år.

Her tilbys de eldre å boltre seg i et mangfold av aktiviteter, helsetilbud, kulturtilbud og utflukter – i usedvanlig vakre og trygge omgivelser.

Hotellet vil gjennom hele denne perioden være bemannet med sykepleiere og tilknyttet lege, noe som vil bidra til å skape trygghet om at den enkeltes helse og omsorg blir ivaretatt på aller beste måte.

I disse tider, når dette med å ta vare på hverandre vektlegges stadig mer, dette med å tenke innovativt og se alternative løsninger for grupper i samfunnet som ikke føler seg ivaretatt, har Villa Livsglede og Thorbjørnrud Hotel tatt dette på alvor ved å gå sammen om å lage et tilbud som de mener vil glede både de eldre selv og også mer og mindre ’fortvilte’ pårørende som ikke har lyst til å la sine foreldre sitte alene hjemme i sommer.

Hotellet legger i sommer også på bordet et tilleggstilbud for venner, slektninger og andre som ønsker å stikke innom og nyte noen gode dager sammen med sine eldre slektninger, og mange andre, i et mijø der livsglede og ivaretakelse av hverandre står i fokus. Dette blir rett og slett moro, unasett hvilken aldersgruppe man tilhører!

Thorbjørnrud Hotel vil, med sine 80 rom, i sommer være et varmt, kjærkommet alternativ for mange eldre som ønsker en tryggere og mer fargerik ferietid nå i år 2012

Se Villa Livsgledes nettside www.villalivsglede.no for ytterligere detaljer .