Halve rundkjøringa oppå Gevingåsen tunnel i Hommelvik er nå ferdig å tatt i bruk. Nå gjenstår avkjøringa til Nedre Solbakken og Hommelvik Sjøside.

I informasjonsbladet fra jernbaneverket for juni sier anleggsleder Gunnar Moen med litt mer aktivitet over bakken i sommer.

- Det blir lagt vekt på å gjennomføre arbeidet med vegen og rundkjøringa så raskt som mulig, forteller han.

- Når rundkjøringa kommer på plass, vil også gangvegen i området bli ferdigstilt, sier Moen til Jernbaneverkets infoblad og han håper at naboene ser fram til at den framtidige vegløsningen nå kommer på plass, og at tilstanden i nedre Solbakken raskt kan normalisere seg.

Det er en del arbeid med grøntanlegg og annen ferdigstilling på begge sider av veien som ikke er ferdig ennå.

På siden mot Havnevegen/Sjøsiden gjenstår det meste av arbeidet ennå.

Der kan ikke adkomstvegen fra rundkjøringa og ned til Hommelvik Sjøside og Nedre Solbakken ikke påbegynnes før eksisterende spor blir fjernet.

- Vi planlegger at denne nye vegen blir ferdig til slutten av oktober, sier Gunnar Moen til Jernbaneverkets informasjonsblad, som er utdelt til alle husstander i Hommelvikområdet på juni.

Fjerningen av brakker og utstyr som står tilbake, skal starte umiddelbart etter vegbyggingen.

Og entreprenøren skal være ferdig utflyttet fra Hommelvik innen november hvis alt arbeidet går etter planen.

I følge Jernbaneverket skal det settes tog på den nye strekningen 15.august. Og den 23. august skal Gevingåsen tunnel åpnes med promp og prakt. Da er statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ventet til anlegget, sammen med en rekke ledere i transportbransjen.