– Uten tilbudet kan noen elever risikere å måtte bli hjemme