Mistet hele avlingen til flom og frost: Dette får noen av bøndene i erstatning