Temaet er brannsikkerheten for riskioutsatte grupper.

I Norge dør 60 personer i brann hvert år, og personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme sammenlignet med resten av befolkningen.

– Det er viktig å forebygge brann i eget hjem, sier leder av Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskapsgruppe i Stjørdal kommune, Anne Marie Nessimo.

Hun og Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgruppe engasjerer seg for at færre i risikogruppen skal dø i brann.

– Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for å dø i brann. Mye kan forebygges gjennom å ha riktig utstyr og ikke minst vite hvordan man bruker det. Rask varsling og det å komme seg fort ut, er også helt avgjørende, sier Nessimo.

Omsorgsberedskapsgruppa er opptatt av at flere skal bli bevisste på hva som skal til for å skape tryggere hjem. Derfor samarbeider de med Værnesregionen brann- og redningstjeneste om å arrangere Trygghetstreff for å lære flere å forebygge brann hjemme hos seg selv.

– Kunnskap er ferskvare, jo lenger fremme i hodet dette ligger, jo større er sjansen for at man tar de riktige valgene i en krisesituasjon, sier Kjersti Haug fra Værnesregionen Brann- og redningstjeneste.

I kontrast til stive og offisielle «brannforedrag», er Trygghetstreffene informasjon og dialog i hyggelige omgivelser.

– Ved å arrangere sosiale og hyggelig treff for eldre hjemmeboende, er målet at flere er bedre forberedt på hva som kan skje og at flere liv skal bli spart, sier hun.

Målet er å samle risikoutsatte grupper (hovedsakelig hjemmeboende eldre) til en sosial sammenkomst med fokus på brannsikkerhet og å bidra i arbeidet for å forebygge dødsbranner.

– Trygghetstreff ble for første gang arrangert i Stjørdal i fjor høst. Dette ble en suksess, og veldig trivelig, sier Nessimo og Haug.

I år er også sanitetskvinner fra Selbu og Meråker invirtert til Trygghetstreffet.

– De kan dermed vurdere om dette er noe de også vil arrangere i sine kommuner, sier Haug.

Trygghetstreff arrangeres ved Stjørdal brannstasjon onsdag 24. mai mellom klokka 12 og 14.