Regjeringen har innkalt partene i lærerstreiken

foto