Villmannskjøring på E6 og arbeidere forstyrret natteroen