På dagtid mandag gjennomførte Statens vegvesen kontroll av tunge kjøretøy i Åsen. Totalt ble 16 kjøretøy kontrollert, hvor tre av de fikk bruksforbud.

En av bruksforbudene kom som følge av at lasten ikke var tilstrekkelig sikret. Et annet vogntog hadde lengre dimensjoner enn tillatt, og en tredje hadde manglende merking for utstikkende gods. Det ble også meldt om tekniske feil, i form av sprekker i to frontruter.

For lite døgnhvile

En fører ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. I en rapport fra Statens vegvesen forklarer kontrolleder, Mariusz Szymczyk, at vedkommende hadde en døgnhvile på under syv timer. Minimumskravet for døgnhvile er på ni timer.

Det ble også utstedt ti advarsler for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser. En fører og ett foretak fikk gebyrer på 1.000 kroner og 2.000 kroner da sjåføren hadde kjørt fem timer i strekk uten tilstrekkelig pause. Etter fire og en halv time med kjøring er kravet at man har minst 45 minutter pause.