Klokken 22.04 meldte politiet på Twitter at de var på vei til anleggsområdet for Ny E6 ved Revdalsveien etter melding om masseutglidning. Skredet gikk av øst for vektstasjonen, og Malvik kommune og Nye Veier ble varslet.

Rasområdet ble anslått til å være på omlag 200 meter, og ingen veier i området sto i fare for å bli tatt av raset.

Klokken 00.40 melder kommunen at geoteknikere var på stedet og har vurdert området hvor massene gled. Utglidningen skjedde i et moreneområde, og kommunen informerer det ikke er snakk om et leirskred.

- Under kontroll

Løsmasser hadde glidd ut over anleggsveien til Nye veier på nedsiden av E6 som følge av store mengder vann.

- Området er bratt, noe som gjør at dette ser mer dramatisk ut enn det faktisk er. Geoteknikere har vurdert situasjonen til å være under kontroll og vil fortløpende vurdere situasjonen, skriver Malvik kommune på sine hjemmesider.

De skriver videre at stabiliteten i området vurderes på nytt av geoteknikere på søndag når det blir lyst.

Avslutter videre undersøkelser

I 11-tiden søndag formiddag kom kommunen med en ny oppdatering. Området har blitt undersøkt i morgentimene og de fant årsaken bak utglidningen.

- Det dreier seg i hovedsak om vannmasser som har funnet nye vannveier som følge av mye nedbør. Geoteknikere har avsluttet videre undersøkelser. Malvik kommune vil takke Nye Veier for rask oppfølging i denne saken, skriver kommunen i en pressemelding.