Ungdommene anmeldes av kommunen for en alvorlig hendelse som fant sted i Kimen kulturhus onsdag 16. juni. Ettersom saken fremdeles er under etterforskning, velger vi ikke å beskrive hva som har hendt.

Flere hendelser

Det kommer også frem flere hendelser som har blitt utført over en periode som kommunen ønsker å anmelde. Ved disse hendelsene er det imidlertid ikke dokumentert konkret hvem som står bak, men det er nærliggende å tro at flere av de anmeldte kan være delaktig også i disse hendelsene.

Fredag 11. juni: Slåsskamp i parkeringskjeller. Politi ble tiltalt og ungdommene innbrakt.

Lørdag 12. juni: Ungdommer møtte opp ved Kimen rundt stengetid. Prøvde å trenge seg inn og truet ansatte.

Søndag 13. juni: Ungdommene møtte igjen opp rundt stengetid. Spyttet etter ansatte i kinoen, forsøkte å trenge seg inn, knuste blomsterpotte og ødela isdameskiltet utenfor.

Mandag 14. juni: Nok en gang vendte ungdommene tilbake til Kimen hvor de fortsatte ugjerningene. De nektet å forlate bygget, skar i stykker en sofa i fellesareal i andre etasje. Vekter ble til slutt nødt til å tilkalle politi. Ungdommene ropte/skremte også små barn på vei ut fra kulturskolen.

Stjørdal kommune har som følge av de siste hendelsene leid inn vektere fra klokken 14.00 til og med stengetid for de ansattes sikkerhet. Videre har kommunen jobbet for å identifisere de involverte for å utbedre et vedtak om utestengelser. Dette ble utført i juli.

Kommunen har i tillegg tatt kontakt med politi, enhet barn og unge samt ungdomskontakten for å be om bistand til å håndtere situasjonen.

Alle involverte identifisert

Den 15. juni fikk ansatte ved Kimen identifisere alle involverte.

Ungdommene kom tilbake til Kimen tirsdag 15. juni, hvor de nok en gang skapte uro i biblioteket. Ansatte i Kimen gikk dermed bort for å ta en prat med dem. I påtalebegjæringen blir det beskrevet at de åpenbart ikke var interessert i dialog.

Ungdommene skal i tillegg ha truet andre ansatte på huset senere samme dag. Vekter som var på stedet fikk en grei dialog med dem og det ble ikke flere hendelser denne kvelden.

Onsdag 16. tok kommunedirektør Tor Jakob Reitan tok kontakt med foreldre for å informere om vedtaket.  Det påpekes også at i de to foregående ukene har vært ulike typer hendelser som kommunen tror, men ikke kan dokumentere, er utført av de samme ungdommene.

Det er blant annet følgende:

- Stormet inn i øvingsrom på kulturskolen i undervisning og sparket i instrument

- Vært frekke og truet ansatte i kiosken

- Knuste to benker ute i Kimenparken

- Tagget betongvegg i andre etasje

- Herjet og ropt rundt omkring i bibliotekets lokaler

Samt at ungdommene selv har filmet. Dette er en video som vi antar blir distribuert i sosiale medier. Dette er forhold som kommunen også ser alvorlig på.

Stjørdal kommune begjærer ungdommene tiltalt og straffet for skadeverket og krever å få erstattet kostnadene for utbedring av skadene. Kommunen ser svært alvorlig på at ansatte og besøkende blir utsatt for trakassering i et offentlig område. Det er også svært skjerpende at de uprovosert bruker vold mot ansatte.