- I dag søndag fikk vi fire positive prøver. Alle prøvesvar fra i går er nå besvart, sier Reitan i en pressemelding søndag kveld.

Smitten knyttes til nærkontakt med kjente smittetilfeller fra de siste dagene, men opphavet til smitten og hvilken vei den har gått er fortsatt uavklart. Dette jobbes det med.

 - Vi har 493 i karantene og ca. 700 i ventekarantene i Stjørdal, og vi følger opp 24 positive, sier kommunedirektøren.

Krisemøte

Aldersfordelingen er åtte personer under 10 år, én person i tenårene, seks personer i 20-årene, seks personer i 30-årene, to personer i 40-årene og én person i 50-årene.

 Søndag er ca. 170 personer testet i Stjørdal.

- I likhet med Trondheim er det nå økende sannsynlig for at det finnes smitte i lokalsamfunnet rundt oss som vi ikke har full kontroll på, sier Reitan.

Mandag klokken 10.00 har Reitan innkalt ledelsen i kommunen til krisemøte.

Omfatter flere skoler og barnehager

Utbruddet omfatter nå Lånke skole og barnehage, Tønsåsen Barnehage, Fosslia Skole, Ole Vig VGS og Aglo VGS.

- Situasjonen er fortsatt uavklart, og klasser går inn og ut av ventekarantene. Smitten har kommet inn i skolene og barnehagene, men vi jobber mot at den skal få skikkelig fotfeste. For å lykkes med dette kreves god etterfølgelse av karantene samt noen skjerpende grep.

 Ann Kristin Geving i Oppvekstetaten sier at det innføres en ytterligere skjerping i skolene fra i morgen og på ubestemt tid.

- Alle møter for ansatte etter undervisningstid gjennomføres digitalt.  Arbeidslivsfag og valgfag i ungdomsskolene gjennomføres også digitalt, for å unngå at elever og lærere møtes på tvers av sine faste kohorter/klasser. Nå gjør vi det vi kan for å holde skolene mest mulig åpne, sier Geving.

- Følg anmodninger

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen gjentar på sterkeste at alt besøk til Trondheim som ikke er strengt nødvendig opphører eller utsettes.

- All idrettslig og kulturell aktivitet ble anbefalt satt på vent en uke frem til 3. juni, det er enda mer avgjørende nå at dette følges enn da budskapet ble lagt ut på fredag. Nå trenger vi å skaffe oss bedre kontroll snarest, sier Vonen.