Vedkommende er satt i isolasjon og nærkontakter i karantene, i samarbeid med kommuneoverlege, Leif Edvard Muruvik Vonen.

Alle nærkontakter er testet og smittesporing jobber videre med saken. Det avventes videre tiltak inntil testsvar foreligger av nærkontakter.

Personen skal ha bostedsadresse i kommunen.