Stor interesse for kommunale sommerjobber.

Stjørdal kommune skal ansette inntil 40 ungdommer i sommerjobb.

- Det er 217 søkere til sommerjobbene våre, sier Lene Reistad ved personalenheten i Stjørdal kommune. Av disse er det 124 jenter og 93 gutter som ønsker seg en kommunal sommerjobb.

Disse 217 kjemper om å bli en av de omtrent 40 utvalgte som får fylle deler av sommerferien med noe nyttig og lønnsomt.

Stjørdal kommune ansetter ungdommer over 16 år innenfor flere etater. En del skal jobbe på kommunens bosentre, en del skal jobbe med nyskapningen Kimen-sommer og en del skal jobbe med vedlikehold ved teknisk etat.