Dette vogntoget ble stanset av Statens vegvesen på kontrollstasjonen i Malvik fredag ettermiddag. Det viste seg at føreren kjørte på en annen persons sjåførkort. Eieren av dette sjåførkortet kom kjørende bak i en varebil, skriver Statens vegvesen på sin Twitter-konto. De understreker at manipulering av kjøre- og hviletidsdata som dette er medfører anmeldelse.