Mannen i 30-årene, som var kasserer i en frivillig organisasjon i Malvik, forsynte seg med 121.000 fra organisasjonens kasse.

Underslaget fra foreningens kasse foregikk i perioden fra januar 2013 til oktober 2015. I løpet av disse nesten tre årene tilegnet han seg til sammen 121.028 kroner tilhørende organisasjonen der mannen var kasserer. Han overførte pengene fra foreningens konto til egen konto og/eller til sin ektefelles konto. Deretter benyttet han pengene til private formål.

Mannen har erkjent de faktiske forhold og har også tilbakebetalt det gjeldende beløpet. Dette talte i hans fordel da straffen ble utmålt av Sør-Trøndelag tingrett. Det samme gjorde det at saken har ligget unødig lenge før den kom til behandling i rettssystemet.

Tingretten kom til at passende straff for ugjerningen er fengsel i 36 dager, noe malvikingen vedtok.