Flere personer involvert i utforkjøring på fylkesvei