I år skal kommunen dele ut den første frivillighetsprisen