378 kunder var uten strøm etter graveskade på strømkabel