- Rundt 60 personer dør i brann hvert år i Norge. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme sammenlignet med resten av befolkningen. Det er viktig å forebygge brann i eget hjem, og vi er opptatt av at flere skal bli bevisste på hva som skal til for å skape et tryggere hjem.

Det sier Eli Gylland, nestleder i Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgruppe i Stjørdal.

Tirsdag 6. september mellom klokken 12 og 14 arrangerer omsorgsberedskapsgruppen i Norske Kvinners Sanitetsforening og Værnesregionen Brann- og redningstjeneste et gratis arrangement om brannvern og brannsikkerhet ved Stjørdal brannstasjon.

Risikoutsatte grupper

Arrangementet, som kalles «Trygghetstreff», er en del av et landsomfattende prosjekt, og er åpent for alle.

- Målet er at flere er bedre forberedt på hva som kan skje og at flere liv blir spart. Vi vil samle risikoutsatte grupper, eksempelvis hjemmeboende eldre, til en sosial sammenkomst med fokus på brannsikkerhet og å bidra i arbeidet for å forebygge dødsbranner, sier Gylland.

Det vil komme representanter fra både Sanitetsforeningen og brannvesenet, og det vil bli åpent for å stille spørsmål.

– Kunnskap er ferskvare, jo lenger fremme i hodet det ligger, desto større er sjansen for at man tar de riktige valgene i en krisesituasjon, sier branninspektør Kjersti Haug i Værnesregionen Brann- og redningstjeneste.

Slukkeøvelser

- Det vil bli enkel servering, underholdning, slukkedemonstrasjon og slukkeøvelser for deltakerne, sier Gylland.

Påmeldingsfristen er torsdag 1. september.

Norske Kvinners Sanitetsforening har over 43.000 medlemmer og 600 lokalforeninger over hele landet. Sanitetskvinnene er opptatt av å trygge lokalsamfunnet og samarbeider med lokalt brannvesen om Trygghetstreff. Prosjektet går gjennom hele 2022.