Ville legge E6 og jernbanen i tunnel gjennom sentrum