Hun er den eneste som vil ha jobben som kommuneplanlegger