– Vi vet mange i Malvik ønsker enda mer informasjon om utbyggingen, og særlig etterspørres det mye informasjon om Reitan-krysset. Mange i området blir berørt av utbyggingen, og derfor er det viktig for oss å få gitt god informasjon, sier Frank Skaufel og Sara Sæternes.

Muligheter for spørsmål

Duoen jobber som kommunikasjonsrådgivere i Acciona, og skal sammen med anleggsleder for hele prosjektet, Ola Nerby, og Mina Peckel fra Accionas trafikkavdeling, stå for informasjonsdelingen under folkemøtet.

– Møtet starter kl. 18.00 den 22. november i Bruket kulturhus i Hommelvik, og vi skal bruke første del av møtet til å gi informasjon, og deretter blir det en kaffekopp og muligheter for å spørre folkene fra Acciona om prosjektet. Til slutt setter vi av siste del av møtet til spørsmål i plenum, sier Sæternes og Skaufel.

Kommunikasjonsrådgiverne i Acciona, Sara Sæternes og Frank Skaufel, håper på mye folk under folkemøtet i Bruket 22. november. Foto: Acciona

Må melde seg på

Kommunikasjonsfolkene håper på et godt besøkt folkemøte. Husstandene i Forbordsgrenda, Hasetvegen, Torp og Vuluvegen har blitt informert skriftlig, men det er også lov for andre å melde seg på.

– Hvordan har dere informert beboerne?

– Vi har delt ut flere hundre brev i postkassene, men vi kan ikke garantere at vi har nådd absolutt alle. Alle som ønsker å delta kan sende oss en e-post på E6@acciona.com innen 20. november for påmelding, sier de.

23 kilometer

E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes er etter norske forhold et svært stort anleggsprosjekt. Selve strekningen er 23 kilometer langt, og inneholder blant annet tre tunneler, flere broer og planløse kryss.

Totalrammen er på over syv milliarder kroner, og det er Nye Veier som er byggherre mens Acciona er totalentreprenør.

Acciona er et spansk selskap, som driver i utbyggingsprosjekter over hele verden. E6 Ranheim- Værnes er hittil selskapets største i Norden.