Mistenkes for ruskjøring etter å ha tatt snarveien rett over rundkjøringa