Værnes garnison markerte tirsdag både frigjøringsdagen og veterandagen. Etter oppstilling ble det flaggheising og ord for dagen før veteraner fra utenlands FN-tjeneste fikk tildelt sine medaljer.

Stortinget etablerte Nasjonal veterandag ved eget vedtak 8.mai 1996 på frigjøringsdagen. Forsvaret har de senere år i større grad hedret og satt fokus på de som har tjenestegjort i fredsbevarende styrker. Mottaksapparat etter endt tjeneste er oppgradert med tilbud om oppfølging for den som har vært ute i tjeneste. Slik har det derimot ikke alltid vært. Som oberst og plasskommandant Håkon Warø i HV 12 på Værnes garnison påpekte under seremonien, er det på tide at veteranene får sin heder for sin tilbakelagte utenlandstjeneste.

Oppstilling med US marines, Veterankompaniet og HV 12

Frigjøringsdagen på Værnes ble markert ved at Veterankompaniet, HV 12 og US marines gjennomførte oppstilling og eksersis utenfor mannskapsmessa. Det var avmelding til plasskommandant, og flaggheising av norsk, amerikansk og engelsk flagg. Oberst Håkon Warø sa i sitt ord for dagen at 8.mai er en spesiell merkedag også i Norge både i Forsvaret og det sivile samfunn.

- Vi skal huske at i Norge var det på frigjøringsdagen 8.mai 1945 til sammen 365 000 tyske soldater. De norske Milorg- og overgangs vernepliktige med politisoldater fra Sverige, fikk strenge ordrer om ikke å skape situasjoner som kunne føre til videre krigføring. Frigjøringsdagen 8.mai har alltid vært en merkedag for oss. Vi skal også huske vernepliktige sin innsats året 1995 med oversvømmelsene i New Orleans, da US marines og Home Guard i USA rykket ut i fredstid og utførte livreddende arbeid. Dagens Heimevern HV har vi med oss fra fredsdagene, blant annet Milorg-tjenesten. Fra året 1947 har vi deltatt i fredsbevarende styrker, først i tysklandsbrigaden. I dag har vi på Værnes besøk av voksne personer som tildeles medaljer for sin tjeneste. Etter freden var det i Tyskland hele 50 000 som deltok i flere byer under britisk-norsk kommando i britisk sone. Velkommen inn i mannskapsmessa på kaffe, kake og medaljeseremoni, sa oberst Håkon Warø.

I tjeneste for fred under FN-flagget

Det har etter 2.verdenskrig i det norske forsvaret vært 14 ulike utenlands- operasjoner med personell i utenlandstjeneste med Tyskland og Kongo som de tidligste. Veteranene som tirsdag 8.mai ble tildelt medaljer på Værnes garnison, deltok i operasjoner og tjeneste i tysklandsbrigaden og i Libanon.

- Det er på tide dere mottar heder og anerkjennelse for oppdraget. I britisk sone i tysklandsbrigaden var mange norske med i en stabiliseringsoperasjon, og de fikk oppleve sterke bilder. Ottar Toldnes var en av tysklandbrigadens deltakere som tirsdag møtte for mottakelse av medalje på Værnes. Tore Rømuld, Sigmund Håvard Borsethaug og Tony Mathisen fra Stjørdal mottok medalje for deltakelse i kontingenter i Libanon.