De nye lokalene til voksenopplæringen i Stjørdal blir dyrere enn først antatt.

For snart to år siden ga politikerne i Stjørdal grønt lys til å inngå langvarig leieavtale med fylkeskommunen om å leie et bygg ved Ole Vig videregående skole til lokaler for voksenopplæringen. Dette gjelder de lokalene som tidligere var elektrobygget ved den videregående skolen.

I forlengelsen av inngåelsen av leieavtalen bevilget kommunestyret 20 millioner kroner for istandsetting og oppgradering av bygget. Nå viser det seg at denne summen er i minste laget for å få lokalene i den stand som er ønskelig. Derfor foreslår rådmannen nå at politikerne bevilger 5,6 millioner kroner ekstra til oppgraderingen. Dette beløpet kommer som følge av en gjennomgang av byggets tilstand og standard nå. Da kommunestyret bevilget 20 millioner kroner var det umulig å forutse hvilke kostnader dette ville føre med seg. Bevilgningens størrelse var ikke gitt på et grunnlag av en spesifikk vurdering ut fra byggets tilstand, men var basert på erfaringstall for kostnader ved ombygging, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til politikerne.