- Her ble det blant annet gitt bruksforbud til et vogntog på grunn av sikthindring, skriver Statens vegvesen.

En semitrailer ble også avskiltet på grunn av ikke utført periodisk kjøretøykontroll.

Det ble også gitt gebyrer for overlast til to sjåfører, og tre forelegg for ikke å ha sikret lasten godt nok.