Eiendomsskatten i Meråker ble innført med virkning fra 2017, og foreløpig ligger det mange uavklarte klager på bordet hos kommunen.

Her er interpellasjonen som Gimse fremmer og som blir besvart i mandagens kommunestyremøte:

"Meråker kommune har vært under ekstern gjennomgang, noe som gav kommunestyret et godt innblikk i disponeringer og prioriteringer. Gjennomgangen viste at det var mulig å frigi midler slik at den innførte eiendomsskatten på bedrifter, bolig og hytter kan avvikles.

Det vil være lite klokt om denne skatten skal bli stående i mange år. En avhengighet av denne skatten vil ikke gi noen utvikling i Meråker, men vil føre til at administrasjonen må forholde seg til flere kommunale oppgaver og utfordringer. Dette vil medføre en god del kostnader som igjen vil bidra til at kommunen må øke eiendomsskatten.

Eiendomsskatt er ikke noen fornuftig løsning på økonomien i Meråker kommune derfor fremmer Meråker FrP følgende forslag til vedtak:

Rådmannen får til oppgave å utforme et budsjett uten eiendomsskatt på næring, hus, fritid og hytter (eiendomsskatt på verker og bruk skal bestå) for året 2018 og i økonomiplanen 2018 – 2022. Budsjettforslaget skal ivareta pålagte kommunale oppgaver. Eiendomsskatt på næring, hus, fritid og hytter avvikles fra og med 01.01.2018."