Ønsker at sommerjobben blir en del av tilbudet i kommunen. Nå rettes spørsmålet direkte til ordføreren

foto