To svogere er dømt til fengsel i 21 måneder for åtte tyverier fra bolighus i Trøndelag. Ett av disse innbruddene skjedde i Stjørdal sentrum.

De to svogerne fra Serbia er henholdsvis tidlig i 20-årene og midt i 40-årene. De kom til Norge 6. desember i fjor, og etter egne forklaringer kom de til Trondheim for å søke etter arbeid. Når det ikke lyktes, brukte de i stedet tiden til å begå tyverier fra bolighus. I Sør-Trøndelag tingrett nylig ble de dømt for åtte tyveri og seks tilfeller av skadeverk i tidsrommet fra 8. til 20. desember i fjor.

Det første tyveriet skjedde midt i Stjørdal sentrum. De brøt seg inn i et hus i Nordre gate og stjal blant annet fem gullringer, et dameur, en halslenke, armbånd i gull, et par gull øredobber og lignende verdisaker. Deretter gjorde de lignende tyveri fra bolighus både i Trondheim, Verdal og Levanger.

De to ble pågrepet på Hovin 21. desember. Under pågripelsen ble det funnet til sammen 117 smykker som stammet fra tyveriene, oppbevart i en jakke i bilen de disponerte. Det beslaglagte utbyttet består av brukte smykker, klokker og andre gullsmedvarer, som er verdsatt til et samlet beløp på 868.400 kroner.

- Tyveriene har et profesjonelt preg. De siktede fulgte samme gjennomtenkte fremgangsmåte ved samtlige tilfeller. De brukte tid på å finne frem til egnede objekter, og de kontrollerte på forhånd at det ikke var tegn til at det oppholdt seg personer inne i husene, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen til de to gjerningsmennene skulle fastsettes til fengsel i to år og fire måneder, mens retten gikk inn for at samlet straff skulle være to år og seks måneder. De to fikk imidlertid «rabatt» for en uforbeholden tilståelse, som gjorde rettsprosessen betydelig enklere. Fradraget for dette ble satt til nesten 30 prosent av dommen, slik at det til slutt ble en ubetinget fengselsstraff på ett år og ni måneder.

I tillegg ble de dømt til inndragning av brekkjern, verktøykasse og brodder.