Advarslene som kommer er tydelige: – Jeg mener det er meget alvorlig